Om Fastighetsmästaren

Välkommen till Fastighetsmästaren Supply AB, där vår passion för fastighetsförvaltning och kundnöjdhet har alltid varit drivkraften bakom vår verksamhet.

Vår bakgrund

Grundat i Kiruna, har vi vuxit från en lokal verksamhet till en omfattande tjänsteleverantör. Vår historia är en berättelse om engagemang, tillväxt och anpassning till våra kunders skiftande behov.

Vi startade med en vision om att tillhandahålla överlägsna fastighetstjänster och har sedan dess utvecklats till att bli en mångsidig partner inom allt från fastighetsskötsel till projektledning och KMA-tjänster (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö).

Våra värdeord
- Kärnan i vår verksamhet

Hos Fastighetsmästaren Supply AB är våra värdeord inte bara ord – de är grunden för hur vi arbetar och interagerar med våra samarbetspartners och samhället. De speglar vår affärsfilosofi och är nyckeln till vår framgång.

Dessa värdeord är inte bara en del av vår affärsstrategi, de är löften till våra kunder och partners om vad de kan förvänta sig när de väljer Fastighetsmästaren Supply AB.

Affärsidé

I nära samverkan ska Fastighetsmästaren leverera kostnadseffektiva-och miljömässiga, fastighetsrelaterade tjänster och produkter för både enkla och mer komplexa projekt inom fastighet, bygg/måleriservice och Projektverksamhet. Vi skapar förutsättningar och gör skillnad för såväl våra kunder som våra samarbetspartners.

Vision

Genom långvarigt och utvecklande arbete ska Fastighetsmästarens tjänster och produkter stärka vår närvaro lokalt. Vi ska vara det självklara valet för våra kunder.

Värderingar

Ärlighet

Vi respekterar

Entreprenörskap

Vi agerar

Ansvar

Vi bryr oss om

Kvalitet

Vi gör det vi lovar

Lokal expertis,
regional närvaro

Vår huvudbas ligger i Kiruna, där vi har en djupgående förståelse och engagemang för den lokala marknaden. Vi är också aktivt verksamma i Gällivare, Haparanda och Piteå, vilket bekräftar vår förmåga att erbjuda utmärkt service över ett brett geografiskt område.

Vår lokala förankring kombinerad med en bred regional närvaro gör oss till en unik partner för alla dina fastighetsbehov.

Vår framtid

Vår ambition är att fortsätta växa och utvecklas, alltid med kunden i fokus. Vi ser fram emot att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och bidra till hållbara, säkra och välmående fastighetsmiljöer.

På Fastighetsmästaren Supply AB är vi mer än bara en tjänsteleverantör – vi är din partner i fastighetsförvaltning. Låt oss tillsammans skapa framtidens fastighetslösningar.

Vår personal

Kiruna

Johnny Svennemyr

VD Koncernchef

johnny@fastighetsmastaren.com

070-323 55 45

Ulf Svennemyr

Affärschef vVD

ulf.s@fastighetsmastaren.com

070-363 55 45

Nina Mård

Koordinator Marknad/Lokaluthyrare

nina@fastighetsmastaren.com

070-327 02 84

Nina Svennemyr

Ekonomi-Kundreskontra

nina.s@fastighetsmastaren.com

070-321 60 53

Anna Hultqvist Flygare

Bokningsansvarig möblerat boende/Ekonomiadm

anna@fastighetsmastaren.com

070-327 00 52

Carina Flygare

Ekonomi och Redovisningschef

carina@fastighetsmastaren.com

070-327 04 37

Roger Fors

Produktionssamordnare / Tillträder tjänsten 1/9-2024

Joakim Nuuksujärvi

Avdelningschef

joakim@fastighetsmastaren.com

070-327 01 36

Juuso Kaumi

Fastighetstekniker

Isac Björnström

Lokalvårdare

Gebretinsae Zerabruk Teckle

Lokalvårdare

David Sandman

Fastighetsskötare / Elektriker

Mikael Svennemyr

Fastighetstekniker Styr och regler

Helena Pamnell

Lokalvårdare

Imke Otte

Lokalvårdare

Isak Hast

Lokalvårdare

Cajsa Krekula

Teamledare/Lokalvårdare

cajsa@fastighetsmastaren.com

070-327 01 42

Tommy Stoor

Målare

Linda Niva

Produktionssamordnare

Mia Tiensuu

Produktionssamordnare

Yuan Sanglert

Lokalvårdare

Mattias Nilsson

Fastighetsskötare

Jörgen Gardeberg

Målare

Örjan Jannok

Fastighetstekniker VVS

Lars Sandman

Fastighetstekniker EL

Kari Tuovinen

Fastighetstekniker Ventilation

Kenneth Paulsson

Fastighetsskötare / Maskinförare

Mats Movenius

Fastighetsskötare / Snickare

Gällivare

Niclas Engman

Avdelningschef/Fastighetsförvaltare / Säljare Garageportexperten

niclas@fastighetsmastaren.com

070-236 51 88

Jan Esseblom

Fastighetstekniker

Hans-Erik Lindberg

Fastighetstekniker

Ulf Karlsson

Fastighetstekniker

ulf.k@fastighetsmastaren.com

070-593 00 98

Piteå

Stefan Ström

Platschef/Konstruktör

stefan@stromssvets.se

070-380 62 71

Sebastian Berglund

Konstruktör

Garageportexperten

Benjamin Svennemyr

Portmontör/Snickare

Olof Lundström

Portmontör/Snickare

William Bäcktorp

Portmontör/Snickare

Sofia Granmyr

Avdelningschef

sofia@fastighetsmastaren.com

070-380 79 78

Underkonsulter

Lennart Niemi

Byggtjänst i Norr AB

Arkitekt / Byggledare / Ka-k / Bas-P/U / KMA

Peter Grundell

El Teamet Nord AB

Elbehörig elektriker

Tommy "Cylindern" Johansson

Maskinstjänst Kiruna AB

Senior advisor